Yêu cầu không để xảy ra thiếu hàng dịp Tết Bính Thân 2016