Xuất khẩu của châu Phi sang Trung Quốc giảm gần 40%