Xu hướng rớt giá của khoáng sản có thể sẽ chưa dừng lại