VW nỗ lực khắc phục gần 600.000 xe gian lận khí thải tại Mỹ