Vì sao các CEO của nhiều công ty lớn lại là người Ấn Độ?