Vai trò hiệp hội mờ nhạt, chủ tàu nước ngoài lộng hành ép cước phí