Tuy đã thoát khỏi suy thoái, kinh tế Nga vẫn chưa hết khó khăn