Tp.HCM liệu có lặp lại tình trạng bội cung BĐS cấp cao?