Tin đồn được hóa giải, chứng khoán chào tuần bằng phiên “bùng nổ”