Tiền Giang đạt kim ngạch xuất khẩu hàng hóa trên 1,6 tỷ USD