Tiềm năng phát triển của quận 8 – cửa ngõ trung tâm Tp.HCM