Thương hiệu Audi quyết định cắt giảm mạnh chi tiêu năm 2016