Thiếu vắng lực đỡ, chỉ số VN-Index lùi sát về ngưỡng 553 điểm