Thị trường dầu mỏ khởi sắc kéo chứng khoán toàn cầu tăng điểm