Thị trường chứng khoán thế giới: Đầu tuần u ám, cuối tuần bừng sáng