Thị trường ảm đạm, chỉ số giá tiêu dùng của Singapore giảm 0,8%