The Vista có vị trí đắc địa gần các trung tâm giáo dục và dịch vụ