The Light City (Khu Nhà ở Hải Đăng giai đoạn 1). Nhà Phố cạnh tranh chất lượng nhiều lợi nhuận