Tập đoàn Gazprom đã cắt nguồn cung khí đốt cho Ukraine