Sức nóng của Căn hộ hạng sang The Grand Manhattan lan tỏa mạnh mẽ