Sống, Làm việc và Hưởng thụ đặng cấp với căn hộ chung cư Phúc Đạt Tower Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Phúc Đạt