Singapore-Ấn Độ cam kết tăng gấp đôi kim ngạch song phương