Siêu dự án Cocobay Đà Nẵng và chiến lược thêm một ngày đêm