Saudi Arabia chưa có kế hoạch ra tay “cứu” thị trường dầu mỏ