Quá nhiều ữu đãi “Khủng” khi mua dự án chung cư hạng sang The Ori Garden