Qatar và Cuba ký thỏa thuận một số dự án đầu tư trong 5 năm