Phó Thủ tướng dự lễ khánh thành công trình Thủy điện Bản Chát