Pfizer và Allergan đạt thương vụ sáp nhập lớn nhất ngành dược phẩm