Oman cũng phải “thắt lưng buộc bụng” do giá dầu sụt giảm