Những yếu tố tạo nên sức hút cho dự án Eco Green Saigon