Nhóm cổ phiếu năng lượng mang sắc xanh đến thị trường Phố Wall