Nhờ lực đẩy từ thế giới, hai thương hiệu vàng trong nước cùng tăng