Nhân tố Iran đẩy giá dầu Brent chạm “đáy” mới trong 12 năm qua