Nhận định về khả năng nâng cao giá của Condotel Intercontinental Phú Quốc