Nhà phố Meyresort Bãi Lữ huyện Nghi Lộc khẳng định chất lượng view thông thoáng