Nga giúp Bolivia xây trung tâm nghiên cứu hạt nhân lớn nhất Nam Mỹ