May “áo giáp” cho nông dân trước “cơn bão” thị trường