Màu xanh gần như phủ khắp các sàn chứng khoán Âu và Mỹ