Mật độ căn hộ thấp tại Căn hộ cao cấp New Galaxy Nha Trang