Markit: PMI của Eurrozone trong tháng 11 đã tăng lên 54,4 điểm