LDG Group mở bán nhiều loại thực phẩm chức năng đặc biệt của The Viva city ngày 18/10/2015