Lãnh đạo PVN: Giá dầu giảm 1 USD, doanh thu giảm 5,4 nghìn tỷ đồng