Làm rõ trách nhiệm khi Metro Bến Thành-Tham Lương đội vốn lên 2 tỷ USD