Lãi suất cho vay tái canh càphê năm 2016 là 6,5%/năm