Kinh tế Mỹ tăng trưởng ổn định nhưng vẫn có tín hiệu trái chiều