Kích thước gạch bông cổ điển là bao nhiêu công năng tối đa