Khu phức hợp Saigon Pearl sắp tới mở bán chính thức tháp cuối Opal