Khánh thành đường 6 làn xe đi đến Tp.HCM – Bình Dương