Khách hàng thượng lưu “đổ gục” trước Thanh Niên Mekong City Hậu Giang