Jessica Minh Anh trải lòng về cuộc dấn thân vào kinh đô thời trang